Szpital w Gnieźnie

Budynek składa się z dwóch kondygnacji podziemnych i czterech naziemnych oraz lądowiska

Powierzchnia w m2:

Kubatura w m3:

Rodzaj instalacji: Wod-kan; co; ct; wentylacja; klimatyzacja