Sąd w Elblągu

Budynek 13 kondygnacyjny sądu okręgowego i rejonowego

Powierzchnia w m2:

Kubatura w m3:

Rodzaj instalacji: Wod-kan; co; ct; wentylacja; klimatyzacja